Byggentreprenörer man kan lita på, Construction Management Partners består av entreprenörer som har fleråriga erfarenheter från byggbranschen. Vår personal löper under Byggnads kollektivavtal och samtliga har självklart ID06.

Fokus i vår organisation är just projektkvalitet där planering, öppenhet och pedagogik leder till att vi kan uppfylla beställarens krav och förväntningar på oss som företag. Organisationen är kunnig och har god kännedom från större projekt bland annat betongjutningar, montage av prefab betong men även stomkompletteringsarbeten.